Friday, August 17, 2012

डा. गोविन्द केसीको अभियानलाई ऐक्यबद्धता

यो सरकार बन्दुकको छायामा उभिएर बनेको हो। यसले बन्दुकको भाषामात्रै बुझ्छ, सत्याग्रहको होइन। हामीसँग बन्दुक छैन। बन्दुक हाम्रो अभीष्ट पनि होइन। तै पनि गीत छ नि, 'साथमा केही नहुनेहरु आवाज लिएर उठ।' डा. गोविन्द केसीको अभियानलाई ऐक्यबद्धता। 

No comments:

Post a Comment