Friday, August 17, 2012

फेसबुकमा बा को फोटो

बा को मुख हेर्ने दिन आज धेरैका बा को फोटो फेसबुकमा देखियो। आज फोटो पोस्ट गर्नेका छोराछोरीले अबको ३० वर्षपछि यसैगरी फेसबुकका भित्तामा आफ्ना बाको फोटो टाँस्नेछन्। तपाइंलाई ३० वर्षअघि नै मेरो बधाइ। तपाईं महिला हो भने बुझ्नुस्, आज बा को फोटो राख्नेमध्ये कुनै न कुनै तपाईंको पति हो। तपाईंलाई पनि बधाइ।

1 comment: